Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Jan Rajlich – 150 let/years/años
výstava v Galerii HaDivadlo Brno z vernisáže 1. 6. 2010


Jan Rajlich  150 let, aneb výstava 20+20 plakátů Janů Rajlichů st. a ml., je uvedena informacemi o autorech z jejich výstav v pražské Galerii ČAK v letech 2005 a 2008, které graficky zpracoval Karel Aubrecht  (foto JR)


20+20 plakátů Janů Rajlichů st. a ml. je řazeno chronologicky od nejstarších z 40. let po nejnovější (foto JR)


Horní podlaží Galerie HaDivadlo Brno s nainstalovanou výstavou 20+20 plakátů Janů Rajlichů st. a ml. (foto JR)


Plakáty Jana Rajlicha st. z 60. let  (foto JR)


Na výstavě jsou k vidění i dva originály návrhů plakátů Jana Rajlicha st. z poloviny 60. let; za plakát "Večer Františka Halase" (vlevo) získal stříbrnou medaili 1. Bienále Brno 1964
(foto JR)


Pohled na "žlutou" stěnu Galerie HaDivadlo Brno  20+20 plakátů Janů Rajlichů st. a ml. je řazeno od vstupu až do 2. podzemního podlaží chronologicky, zde plakáty z 60. a 70. let 20. století (foto JR)


Pohled na "žlutou" stěnu Galerie HaDivadlo Brno 
20+20 plakátů Janů Rajlichů st. a ml. je řazeno od vstupu až do 2. podzemního podlaží chronologicky, zde jsou již plakáty z 80. a ze začátku 90. let (foto JR)


2. podlaží je červené 
v záběru jsou plakáty z 90. let (foto JR)


Pohled na celou "červenou" stěnu Galerie HaDivadlo Brno  výstava plakátů Janů Rajlichů st. a ml. (foto JR)


Plakáty z roku 2007 pro výstavu Icogrady v Havaně, vlevo plakát Jana Rajlicha ml., vpravo Jana Rajlicha st., což je jeho poslední plakát vytvořený ve věku 87 roků... (foto JR)


Závěr výstavy tvoří tři plakáty Jana Rajlicha ml. z let 20082009 (foto JR)


Galerie HaDivadlo Brno  20+20 plakátů Janů Rajlichů st. a ml.  2. podzemní podlaží  (foto JR)


Ve 2. podzemním podlaží Galerie HaDivadlo Brno se již scházejí návštěvníci vernisáže  1. 6. 2010 v 17 h (foto AR)


Jeden z aktérů výstavy 90letý Jan Rajlich st., dále v pozadí František Borovec a sedící Ing. Josef Kubíček (foto KA)


Vernisáž pozdravil 1. náměstek primátora města Brna MUDr. Daniel Rychnovský, uprostřed Jan Rajlich ml. (foto AR)


Daniel Rychnovský a Jan Rajlich ml. (foto KA) 


Hudební program představil prof. Ivo Medek, t. č. rektor JAMU a konzul Sdružení Q, v pozadí fotograf ČTK Igor Šefr (foto KA)


Vystupuje Ensemble Marijan: Ivo Medek piano, Jan Kavan violoncello, Petr Pařízek flétna a Lucie Vítková akordeon... (foto JR)


Koncertu přihlížejí zleva Pavel a Jana Půžovi, Daniel Rychnovský, Pavel Jílek, Bob Doubrava, sedící prof. Bořivoj Srba a Miroslav Šimorda... a další (foto JR)


Zajímavý projev o autorech přednesl prof. Bořivoj Srba (foto AR)


Jan Rajlich st. naslouchá (foto KA)


...jakož i další diváci a divačky (foto JR)

 
...zde např. v popředí Karel Aubrecht z Prahy, sedící PhDr. Jiří Hlušička (autor statě katalogu), PhDr. J. Sedlář, Mgr. Dana Doricová ze Žiliny, divadelník doc. Miloš Hynšt ...a další (foto JR)


Zleva pan Pukl, Fr. Borovec, Ota Zemánek, PhDr. Nina Dvořáková, Phdr. Sedlářová... (foto AR)


Zaplnilo se i schodiště, vepředu Ota Zemánek, Jaroslav  Rajlich a Milan Kabát... (foto KA)


Prof. Bořivoj Srba s katalogem výstavy, vedle malíř Miroslav Šimorda jeden ze dvou ještě žijíících spolužáků Jana Rajlicha st. z 1. ročníku Baťovy Školy umění ve Zlíně 19391944 (foto KA)


Tím druhým spolužákem je Alex Beran z Liberce, kterého přijely zastoupit jeho dcera Kateřina Tomanová a vnučka Katka (foto JR)


Jan Rajlich st. zavzpomínal i na svoje působení na brněnské Šuřce v 60. letech  s tehdejší studentkou Barvovou (foto JR)


Poslední účastníci se loučí s J. Rajlichem st. spisovatel Antonín Bajaja ze Zlína, divadelník Petr Oslzlý, zlínský výtvarník Jozef Ruszelák, režiséři Miroslav Plešák a Alois Hajda, u stolku sedí manželé Srbovi a M. Šimorda, zády Hana Šráčková (foto JR)


A na posledním záběru je akční trio Alena Rajlichová, František a Ani Borovcovi (foto KA)

Foto: JR = Jan Rajlich ml., AR = Alena Rajlichová, KA= Karel Aubrecht 

 
©2011 Vision Bros